Поняття зловживання правом у виборчому процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 16-19.

Анотація

Розкрито сутність та особливості зловживання правом у виборчому процесі, його співвідношення з суміжними правопорушеннями та правомірним спричиненням шкоди. Раскрыта сущность и особенности злоупотребления правом в избирательном процессе, его соотношение со смежными правонарушениями и правомерным причинением вреда. The essence and peculiarities of abuse of law in the electoral process, its correlation with related offenses and the legitimate infliction of harm are revealed.

Опис

Шестаков, С. В. Поняття зловживання правом у виборчому процесі / С. В. Шестаков // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 16-19.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, виборчий процес, избирательный процес, права людини, права человека, права громадян, права граждан, Human Rights, вибори, выборы, злоупотребления правом, зловживання правом

Бібліографічний опис