Публікація:
Basic Grammar: Reference and Practice: навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Харків : ХНУВС, 2021. – 134 с.

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Посібник висвітлює низку базових граматичних явищ сучасної англійської мови і пропонує систему вправ, націлену на закріплення теоретичного матеріалу. Для курсантів та всіх, хто вивчає англійську мову.
The manual covers a number of bass grammatical phenomena of modern English and offers a system of exercises aimed at consolidating theoretical material. For courses and anyone who lives in English.
Пособие освещает ряд базовых грамматических явлений современного английского языка и предлагает систему упражнений, направленную на закрепление теоретического материала. Для курсантов и всех изучающих английский язык.

Опис

Горбач, Н. Л. Basic Grammar: Reference and Practice: навч. посіб. з англ. мови для здобувачів вищ. освіти / Н. Л. Горбач, І. Л. Іванова, Т. М. Кальченко; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 134 с.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, English, английский язык, англійська мова

Бібліографічний опис