Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 244-246

Анотація

Запропоновано авторське поняття спадкування та визначено його основні специфічні ознаки. Проаналізовано значення терміна «спадкове право». Узагальнено основні положення спадкового права: відкриття спадщини; час відкриття спадщини; місце відкриття спадщини.
The author’s notion of the inheritance is offered and its main specific signs are determined. The sense of the notion «hereditary right» is analyzed. Main principles of the hereditary right such as opening of inheritance, time of the opening of inheritance, place of the opening of inheritance, is generalized.
Предложено авторское понятие наследования и определены его основные специфические признаки. Проанализировано значения термина «наследственное право». Обобщены основные положения наследственного права: открытие наследства; время открытия наследства; место открытия наследства.

Опис

Ключові слова

спадкове право, inheritance law, наследственное право, спадкування, inheritance, наследование, спадкові відносини, hereditary relations, наследственные отношения, юридичні факти, legal facts, юридические факты

Бібліографічний опис

Солонько, М. Ф. Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини / М. Ф. Солонько // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 244-246.