Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 286-292

Анотація

У статті автор проводить порівняльний аналіз традиційного заочного та дистанційного навчання. Дає чітке визначення поняттям «дистанційна форма навчання» та «дистанційна освіта», показує суттєві відмінні риси дистанційної форми навчання від традиційної заочної. В статье автор проводит сравнительный анализ традиционного заочного и дистанционного обучения, дает четкое определение понятиям «дистанционная форма обучения» и «дистанционное образование», показывает, чем дистанционная форма обучения отличается от традиционной заочной. The author conducts a comparative analysis of the traditional part-time and distance learning in the article. He also gives a clear definition to the notions «distance learning» and «distance education»; he shows distinctions between distance learning and traditional part-time studies.

Опис

Калєніченко, Л. І. Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз / Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 286-292

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дистанційне навчання, дистанционное обучение, заочне навчання, заочное обучение

Бібліографічний опис