Закриття кримінальної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 215-219

Анотація

Розглянуто та проаналізовано сутність процесуального рішення – закриття кримінальної справи з позиції вимог кримінально-процесуального законодавства України, а також з позиції критерія оцінювання роботи органів досудового слідства; викладено погляд на причини розбіжності сутності цього процесуального рішення та можливі шляхи усунення цих розбіжностей.
Essence of closing the criminal case as judicial decision is considered and analysed from position of requirements of criminal and procedure legislation of Ukraine, and also from position of such criteria as estimation of agencies’ pre-trial investigation work; a look to reasons of divergence of essence of this judicial decision and possible ways of removal of these divergences is expounded.
Рассмотрена и проанализирована сущность процессуального решения – закрытие уголовного дела с позиции требований криминально-процессуального законодательства Украины, а также из позиции критерия оценки работы органов досудебного следствия; изложен взгляд на причины расхождения сущности этого процессуального решения и возможные пути устранения этих расхождений.

Опис

Ключові слова

закриття кримінальної справи, closing of the criminal case, закрытие уголовного дела, прокурор, prosecutor, прокурорський нагляд, prosecutor's supervision, прокурорский надзор, досудове слідство, pre-trial investigation, досудебное следствие

Бібліографічний опис

Довгополов, С. В. Закриття кримінальної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства? / С. В. Довгополов // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 215-219.