Поняття та значення дисципліни в органах державної податкової служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 44.- С. 128-133

Анотація

У статті характеризується комплекс причин порушення дисципліни в органах ДПС України, уточнюється сутність, зміст та межі таких категорій, як «дисципліна» і «законність», розкривається значення та особливості дисципліни в органах ДПС України, а також формулюється поняття останньої. В статье характеризуется комплекс причин нарушения дисциплины в органах ГНС Украины, уточняется сущность, содержание и границы таких категорий, как «дисциплина» и «законность», раскрывается значение и особенности дисциплины в органах ГНС Украины, а также формулируется понятие последней. The complex of misconduct reasons within the agencies of the State Tax Service of Ukraine (STS) is characterized; the essence, the content and measures of such categories as «discipline» and «legality» are specified; the meaning and peculiarities of discipline within the agencies of STS of Ukraine are presented and the definition of the latest is formulated in this article.

Опис

Панасюк, О. В. Поняття та значення дисципліни в органах державної податкової служби України / О. В. Панасюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 44.- С. 128-133.

Ключові слова

Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, дисципліна, законність, законность, дисциплина

Бібліографічний опис