Розвиток комунікативної компетентності майбутніх працівників поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). – Чернігів, 2023. – С. 234-236

Анотація

Розглянуто основні аспекти розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників поліції, такі як вивчення мови, навички спілкування, використання технологій комунікації. Запропоновано методи та техніки, які можуть бути використані для підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх працівників поліції.
The main aspects of the development of communicative competence of future police officers, such as language learning, communication skills, and the use of communication technologies, are considered. Methods and techniques that can be used to increase the level of communicative competence of future police officers are proposed.
Рассмотрены основные аспекты развития коммуникативной компетентности будущих сотрудников полиции, таких как изучение языка, навыки общения, использование технологий коммуникации. Предложены методы и техники, которые могут использоваться для повышения уровня коммуникативной компетентности будущих работников полиции.

Опис

Зінченко, Д. А. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх працівників поліції / Зінченко Д. А., Дерунов М. І. // Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.) / Міністерство юстиції України, Академія державної пенітенціарної служби. – Чернігів, 2023. – С. 234-236.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, майбутні правоохоронці, майбутні працівники поліції, поліцейський, комунікативна компетентність, полицейский, future police officers, communicative competence, коммуникативная компетентность

Бібліографічний опис