Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – 124 с.

Анотація

Рекомендації містять перелік умов і порядок виконання вправ із загальної фізичної підготовки, детальний опис тренування техніки бігу на різні дистанції та перелік найбільш затребуваних вправ, за допомогою яких працівники поліції можуть самостійно покращити результати з човникового бігу, бігу на дистанції 100, 1000 та 3000 метрів, комплексної силової вправи, згинання та розгинання рук в упорі лежачи та підтягування на високій перекладині.
The recommendations contain a list of conditions and the procedure for performing exercises from general physical training, a detailed description of training for running technique at various distances and a list of the most popular exercises, with the help of which police officers can independently improve their results in shuttle running, running at distances of 100, 1000 and 3000 meters, a complex strength exercise, bending and extending the arms in a lying position and pull-ups on a high bar.
Рекомендации содержат перечень условий и порядок выполнения упражнений по общей физической подготовке, детальное описание тренировки техники бега на различные дистанции и перечень наиболее востребованных упражнений, с помощью которых работники полиции могут самостоятельно улучшить результаты по челночному бегу, бегу на дистанции 100, 1000 и 3000 метров, комплексному силовому упражнению, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа и подтягиванию на высокой перекладине.

Опис

Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : метод. рек. / [уклад.: Моргунов О. А., Соколов О. А., Калюжний М. Г., Лозовий Є. А.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 2, Каф. спец. фіз. підготовки ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. - Харків : ХНУВС, 2017. - 124 с. : іл.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, загальна фізична підготовка, методичні рекомендації, підготовка до тренування, комплексна силова вправа, легка атлетика, біг, общая физическая подготовка, методические рекомендации, подготовка к тренировке, комплексное силовое упражнение, легкая атлетика, бег, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, physical training, preparation for training, athletics, run

Бібліографічний опис