Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 2. – С. 22–28.

Анотація

На підставі аналізу нормативно-правових актів, наукової літератури та результатів практики окреслено основні напрями імплементації міжнародно-правових актів у національне законодавство, організацію співпраці та апробації форм і методів поліцейської діяльності у практичну діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.
Based on the analysis of legal acts, the scientific literature and the results of implementing the practices outlined the main international legal instruments into national legislation, the organization of co-operation and testing of forms and methods of policing into practice the operational departments of the Interior.
На основании анализа нормативно-правовых актов, научной литературы и результатов практики очерчены основные имплементации международно-правовых актов в национальное законодательство, организацию сотрудничества и апробации форм и методов полицейской деятельности в практическую деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел.

Опис

Бабакін, В. М. Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності [Електронний ресурс] / В. М. Бабакін // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 22–28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_2_6.pdf.
Бабакін В. М. "Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності." Форум права 2 (2014): 22–28.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, зарубежные страны, зарубіжні країни, правоохоронні органи, правоохранительные органы, неповнолітні, несовершеннолетние, молодь, молодёжь, протидія молодіжній злочинності, противодействие молодежной преступности, minors, youth, counteraction crime, law enforcement agencies, Інтерпол, Интерпол, Європол, Европол

Бібліографічний опис