Психологія службової поведінки працівника поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 132-135

Анотація

Зазначено, що психологія службової поведінки поліцейського конкретизує загальні правові і етичні норми. Доведено, що професійний такт і етикет є важливими передумовами найбільш повного дотримання професійної етики і забезпечення службової діяльності в цілому.
It is noted that the psychology of the official behavior of a police officer specifies general legal and ethical norms. It has been proven that professional tact and etiquette are important prerequisites for the most complete observance of professional ethics and the provision of official activities in general.
Отмечено, что психология поведения полицейского конкретизирует общие правовые и этические нормы. Доказано, что профессиональный такт и этикет являются важнейшими предпосылками наиболее полного соблюдения профессиональной этики и обеспечения служебной деятельности в целом.

Опис

Бандурка, О. М. Психологія службової поведінки працівника поліції / Олександр Маркович Бандурка // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 132-135.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, працівник поліції, police officer, работник полиции, службова поведінка, official behavior, психологія службової поведінки, професійний такт, professional tact, профессиональный такт, професійна етика, professional ethics, профессиональная этика, поліція, police, полиция

Бібліографічний опис