Правові наслідки незаконного володіння чужим майном

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С.61-64.

Анотація

В тезах доповіді проаналізовано правові наслідки незаконного володіння чужим майном. The theses of the report analyzed the legal consequences of illegal possession of another's property. В тезисах доклада проанализированы правовые последствия незаконного владения чужим имуществом.

Опис

Сліпченко С.О. Правові наслідки незаконного володіння чужим майном / С.О. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 61-64.

Ключові слова

illegal possession of another's property, володіння майном, недобросовісне володіння, незаконне володіння чужим майном, незаконное владение чужим имуществом, possession of property, недобросовестное владение, unfair possession, , ,

Бібліографічний опис