Теоретичні підходи до проблеми психологічної сумісності людей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 4(29). - С. 194-197

Анотація

В статті розглянутий сучасний стан наукової розробленості феномену психологічної сумісності людей в спільній діяльності. Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення психологічної сумісності (структурного, функціонального, адаптивного).
The article is devoted to the current state of the psychological problems of compatibility of people in collaborative activities. It contains analysis of theoretical approaches to psychological compatibility (structural, functional, adaptive).
Статья посвящена рассмотрению современного состояния проблемы психологической совместимости людей в совместной деятельности. Проведен анализ теоретических подходов к определению психологической совместимости (структурного, функционального, адаптивного).

Опис

Ключові слова

психологічна сумісність, psychological compatibility, психологическая совместимость, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность, спільна діяльність, common activity, совместная деятельность

Бібліографічний опис

Макаренко, П. В. Теоретичні підходи до проблеми психологічної сумісності людей / Макаренко П. В. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 4(29). - С. 194-197.