До проблеми правової соціалізації особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 4. - С. 92-100

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання правової соціалізації особистості, у процесі якої відбувається засвоєння правової культури нашого суспільства і на цій основі – формування правослухняної поведінки, що відповідає вимогам суспільства.
The article deals with current issues of legal socialization of the individual, in the process which is the assimilation of the legal culture of our society and on this basis - the formation of law-abiding behavior that meets the requirements of society.
В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой социализации личности, в процессе которой происходит усвоение правовой культуры нашего общества и на этой основе – формирование законопослушного поведения, отвечающего требованиям общества.

Опис

Ключові слова

особистість, правова соціалізація, правова культура суспільства, правосвідомість, personality, legal socialization, legal culture of society, legal awareness, личность, правовая социализация, правовая культура общества, правосознание

Бібліографічний опис

Землянська, О. В. До проблеми правової соціалізації особистості / Землянська О. В. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 4. - С. 92-100.