Psychological features of persons with different levels of social intelligence

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. - 2018. - № 1 (8). - P. 35-40

Анотація

Показані психологічні особливості учнів підліткового віку, студентів, дорослих з різним фахом в залежності від рівня соціального інтелекту. Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та властивостей особистості осіб з високим та низьким рівнем соціального інтелекту.
Psychological peculiarities of adolescent pupils, students, adults with different specialties depending on the level of social intelligence are shown. The summarized data on the peculiarities of cognitive activity, behavior and personality characteristics of persons with high and low level of social intelligence are given.
Показаны психологические особенности учащихся подросткового возраста, студентов, взрослых с разными специальностями в зависимости от уровня социального интеллекта. Приведенные обобщенные данные об особенностях познавательной деятельности, поведения и свойств личности лиц с высоким и низким уровнем социального интеллекта.

Опис

Kharchenko, S. Psychological features of persons with different levels of social intelligence / Kharchenko S. // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. - 2018. - № 1 (8). - P. 35-40.
Kharchenko S. (2018) Psychological features of persons with different levels of social intelligence. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research.1 (8), 35 – 40.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, соціальний інтелект, здібності, когнітивна діяльність, спілкування, поведінка, властивості особистості, социальный интеллект, способности, познавательная деятельность, общение, поведение, личностные качества, social intelligence, abilities, cognitive activity, communication, behavior, personality traits, здібності соціального інтелекту, способности социального интеллекта, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис