Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 239-246

Анотація

Розглянуто особливості і місце первинної профорієнтації учнівської молоді в системі регіональної кадрової політики. Виділено основні завдання регіональної кадрової політики. Проведено соціологічне дослідження професійних орієнтацій школярів на різних етапах їх соціального становлення, розглянуто особливості організації профорієнтаційної роботи в ряді провідних країн. На основі цього запропоновано основні напрямки організації профорієнтаційної роботи в контексті регіональної кадрової політики, які можуть бути застосовані у практичній роботі з підготовки кадрів для регіону. The work is concerning to consideration of the characteristics and place of primary vocational guidance of student youth in the system of regional personnel policy. Рассмотрены особенности и место первичной профориентации ученической молодёжи в системе региональной кадровой политики. Выделены основные задачи региональной кадровой политики. Проведено социологическое исследование профессиональных ориентаций школьников на разных этапах их социального становления, рассмотрены особенности организации профориентационной работы в ряде ведущих стран. На основе этого предложены основные направления организации профориентационной работы в контексте региональной кадровой политики, которые могут быть применены в практической работе по подготовке кадров для региона.

Опис

Саппа, М. М. Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону / М. М. Саппа, Г.-М. М. Саппа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 239-246.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кадрова політика, кадровая политика, personnel policy, учнівська молодь, ученическая молодёжь, student youth, первинна профорієнтація, первичная профориентация, primary vocational guidance, соціологічне дослідження, социологическое исследование, sociological investigation, професійне самовизначення, профессиональное самоопределение, professional self-determination, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Харків, Харьков, Kharkiv

Бібліографічний опис