Спосіб підключення зовнішніх камер відеоспостереження при здійсненні екстреного телефонного виклику: опис до патенту на корисну модель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-10-14

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/

Анотація

Спосіб підключення зовнішніх камер відеоспостереження при здійсненні екстреного телефонного виклику, де при здійсненні екстреного телефонного виклику пристрій управління завантажує просторові координати положення об'єкта і зони відеоспостереження відеокамер до пристрою порівняння координат, де виконується їх порівняння, визначається відеокамера, в зоні якої знаходиться об’єкт, і сигнал з неї передається до системи відображення відеоінформації й записується на сервер зберігання відеоінформації.
Description for a patent for a useful model "The method of connecting external video surveillance cameras during an emergency telephone call".
Описание к патенту на полезную модель "Способ подключения внешних камер видеонаблюдения при осуществлении экстренного телефонного вызова".

Опис

Спосіб підключення зовнішніх камер відеоспостереження при здійсненні екстреного телефонного виклику: пат. 149028 Україна: МПК (2021.01) : G08G 1/00 / Мордвинцев Микола Володимирович, Коршенко Вадим Анатолійович, Цукан Оксана Миколаївна та ін.; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – № u 2021 01018; заяв. 01.03.2021; опубл. 13.10.2021, Бюл. № 41. – 5 с. : кресл.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Україна. Ukraine. Украина, Патенти. Свідоцтва. Описи патентів на винахід, підключення зовнішніх камер відеоспостереження, відеоспостереження, камери відеоспостереження, екстрений телефонний виклик, видеонаблюдение, video surveillance

Бібліографічний опис