Тренінг „формування організаторських умінь, комунікативної і конфліктологічної компетентності”

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: матеріали V міжнародної наук. - практ. конф. (Донецьк, 28-29 травня 2009 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2009. – С. 234-236
Abstract
У статті запропонований тренінг, який дозволяє сформувати готовність у керівників навчальних курсів до виховної роботи з курсантами, розвинути комунікативну та конфліктологічну компетентність, здобути та вдосконалити організаторські уміння.
The author of the article offers the training that allows you to form the readiness of heads of training courses for educational work with the cadets, to develop communicative and the conflict competence, to gain and improve organizational skills.
В статье предложен психологический тренинг, позволяящий сформировать готовность у руководителей учебных курсов к воспитательной работе с курсантами, развить коммуникативную и конфликтологическую компетентность, получить и усовершенствовать организаторские умения.
Description
Червоний, П.Д. Тренінг „Формування організаторських умінь, комунікативної і конфліктологічної компетентності” / П. Д. Червоний // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: матеріали V міжнародної наук. - практ. конф. (Донецьк, 28-29 травня 2009 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2009. – С. 234-236.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, психологічні тренінги, психологические треннинги, організаторські вміння, организаторские умения, коммуникативная компетентность, комунікативна компетентність, конфликтологичная компетентность, конфліктологічна компетентність, communicative awareness, organizational qualities, colliding awareness
Citation