Взаємодія ОВС із державними установами та громадськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 167-170

Анотація

Доведено, що актуальною є проблема забезпечення координації зусиль державних, а саме правоохоронних органів і медичних установ, із господарчими органами та громадськими організаціями в боротьбі з підлітковою наркоманією. Доказано, что актуальной является проблема обеспечения координации усилий государственных, а именно правоохранительных органов и медицинских учреждений, с хозяйственными органами и общественными организациями в борьбе с подростковой наркоманией. It is proved that the urgent problem is to ensure coordination of efforts of state, namely law enforcement agencies and medical institutions, with economic bodies and public organizations in the fight against teenage drug addiction.

Опис

Штанько, Д. О. Взаємодія ОВС із державними установами та громадськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед неповнолітніх / Д. О. Штанько // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 167-170

Ключові слова

Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, профілактика наркоманії, профилактика наркомании, drug prevention, взаємодія з державними установами, взаимодействие с государственными учреждениями, interaction with government agencies, підліткова наркоманія, подростковая наркомания, teenage addiction, неповнолітні, несовершеннолетние, minors

Бібліографічний опис