Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23.

Анотація

Проаналізовано питання протидії злочинам неповнолітніх. Наведено динаміку статис- тичних даних злочинності неповнолітніх. Запропоновано основні напрямки та заходи щодо забезпечення протидії злочинам неповнолітніх.
The question of prevent crimes committed juveniles. A dynamics statistics of juvenile delinquency analyzes. The proposed main directions and actions of prevent crimes committed juveniles.
Проанализированы вопросы противодействия преступлениям несовершеннолетних. Приведена динамика статистических данных преступности несовершеннолетних. Предложены основные направления и меры по обеспечению противодействия преступлениям несовершеннолетних.

Опис

Бандурка, І. О. Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей [Електронний ресурс] / І. О. Бандурка // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_5.pdf.
Бандурка І. О. "Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей." Форум права 1 (2014): 19–23 .

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дитина, неповнолітні, ребёнок, несовершеннолетний ребенок, child, протидія злочинності, противодействие преступности, combating crime, minors

Бібліографічний опис