Особливості обмежень, пов'язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 364 - 369

Анотація

Ефективність функціонування державної служби прямо залежить від кількості, якості та змісту обмежень та заборон, встановлених в сфері діяльності державних службовців. Дослідженню цих питань і присвячена стаття. Эффективность функционирования государственной службы напрямую зависит от количества, качества и содержания ограничений и запретов, установленных в сфере деятельности государственных служащих. Исследованию этих вопросов и посвящена статья. The effectiveness of the civil service directly depends on the number, quality and content of restrictions and prohibitions imposed on the activities of civil servants. The article is devoted to the study of these issues.

Опис

Іншин, М. І. Особливості обмежень, пов'язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади / М. І. Іншин // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 364 - 369

Ключові слова

державний службовець, государственный служащий, правообмеження, правоограничения, службова інформація, служебная информация

Бібліографічний опис