Перспективи впровадження у систему професійної освіти майбутніх офіцерів Національної поліції України специфічних засобів ідентифікації компетентностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 306 - 307.

Анотація

Мета дослідження – формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів Національної поліції України (на прикладі курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ) засобами нумерології (нумерологічних технологій). Цель исследования – формирование профессиональных компетентностей у будущих офицеров Национальной полиции Украины (на примере курсантов Харьковского национального университета внутренних дел) средствами нумерологии (нумерологических технологий). The purpose of the study - the formation of professional competencies in future officers of the National Police of Ukraine (on the example of cadets of the Kharkiv National University of Internal Affairs) by means of numerology (numerological technologies).

Опис

Хоролець Є. І. Перспективи впровадження у систему професійної освіти майбутніх офіцерів Національної поліції України специфічних засобів ідентифікації компетентностей / Є. І. Хоролець, Т. Г. Шевченко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 306 - 307.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, офіцери поліції, офицеры полиции, police officers, професійна освіта, профессиональное образование, professional education, нумерологія, нумерология, numerology, нумерологічні технології, нумерологические технологии, numerological technologies

Бібліографічний опис