Окремі аспекти використання спеціальних медичних знань під час освідування малолітного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С.

Анотація

Окремі аспекти використання спеціальних медичних знань під час освідування малолітного.
Certain aspects of the use of special medical knowledge during the minor education.
Отдельные аспекты использования специальных медицинских знаний при освидетельствования малолетних.

Опис

Безсонна, Т. Ф. Окремі аспекти використання спеціальних медичних знань під час освідування малолітного / Т. Ф. Безсонна, О.В. Некрасова // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, освідування малолітнього, малолітні діти

Бібліографічний опис