Interkulturelle kommunikative kompetenz im gescäftlichen umgang

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80
Abstract
Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного самовизначення. Іноземна мова при цьому виконує функцію інструменту, здатного не тільки передавати знання і вміння, а й формувати в професійній комунікації особливості поведінки, полікультурний світогляд, забезпечувати адекватну мовну поведінку.
Intercultural communicative competence plays an important role in the realization of professional communication in the intercultural environment. It ensures the effectiveness of professional activity and it is an important factor in professional self-determination. A foreign language performs the function of an instrument that is able to form knowledge and skills as well as the peculiarities of the behavior, multicultural outlook in professional communication, and to provide adequate linguistic behavior.
Межкультурная коммуникативная компетенция играет важную роль в реализации профессионального общения в межкультурной среде. Она обеспечивает эффективность профессиональной деятельности и является значимым фактором профессионального самоопределения. Иностранный язык при этом выполняет функцию инструмента, способного не только передавать знания и умения, но и формировать в профессиональной коммуникации особенности поведения, поликультурное мировоззрение, обеспечивать адекватное языковое поведение.
Description
Сорокіна Г. М. Interkulturelle kommunikative kompetenz im gescäftlichen umgang / Сорокіна Галина Миколаївна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, вивчення іноземних мов, міжкультурна комунікативна компетенція, комунікація, професійна діяльність, знання і вміння, особливості поведінки, межкультурная коммуникативная компетенция, коммуникация, профессиональная деятельность, знания и умения, особенности поведения, intercultural communicative competence, communication, professional activity, knowledge and skills, peculiarities of the behavior
Citation