Перша психологічна допомога в гострих стресових ситуаціях : навчально-практичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2022. – 84 с.

Анотація

У навчально-практичному посібнику висвітлено матеріал, що відображає сучасний стан питань щодо надання першої психологічної допомоги. Для курсантів і студентів, психологів та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти МВС, практичних психологів, працівників підрозділів ювенальної превенції, патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції та всіх, хто працює з людьми, які опинилися в екстремальній ситуації та страждають від гострого стресу.
The educational and practical manual covers material that reflects the current state of issues regarding the provision of psychological first aid. For cadets and students, psychologists and scientific and pedagogical staff of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs, practical psychologists, employees of juvenile prevention units, patrol police, precinct police officers and everyone who works with people who find themselves in an extreme situation and suffer from acute stress.
В учебно-практическом пособии отражен материал, отражающий современное состояние вопросов о предоставлении первой психологической помощи. Для курсантов и студентов, психологов и научно-педагогического состава учреждений высшего образования МВД, практических психологов, работников подразделений ювенальной превенции, патрульной полиции, участковых офицеров полиции и всех работающих с людьми, оказавшимися в экстремальной ситуации и страдающих острым стрессом.

Опис

Перша психологічна допомога в гострих стресових ситуаціях: навч.-практ. посіб. / [Моргунов О. А., Федоренко О. І., Мілорадова Н. Е. та ін.], за заг. ред. О. А. Моргунова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2022. – 84 с. – ISBN 978-617-7923-05-2.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, стрес, стресові стани, гострий стрес, перша психологічна допомога, протоколи надання першої психологічної допомоги, особи, які пережили стресову подію, стресс, стрессовые состояния, острый стресс, первая психологическая помощь, протоколы оказания первой психологической помощи, лица, пережившие стрессовое событие, stress, stressful situations, acute reaction to stress, acute stress, psychological first aid, psychological first aid protocols, individuals who have experienced a stressful event

Бібліографічний опис