Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 143-147

Анотація

Зазначено, що ключове значення в системі управління органами та підрозділами внутрішніх справ має їх керівний склад. Саме він несе на собі основний тягар діяльності у цій сфері та відповідальність за її результати. Отмечено, что ключевое значение в системе управления органами и подразделениями внутренних дел имеет их руководящий состав. Именно он несет на себе основную тяжесть деятельности в этой сфере и ответственность за ее результаты. It is noted that the key role in the management system of bodies and units of internal affairs is their leadership. It is he who bears the brunt of the activity in this area and the responsibility for its results.

Опис

Матюхіна, Н. П. Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування / Н. П. Матюхіна // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 143-147

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління персоналом, управление персоналом, personnel management, навчання керівників, обучение руководителей, leadership training, лідерство, лидерство, leadership, розвиток лідерських якостей, развитие лидерских качеств, leadership development, керівний склад, руководящий состав, management team

Бібліографічний опис