Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 160-163

Анотація

Досліджено місце органів внутрішніх справ України у профілактиці екологічних правопорушень. Проаналізовано причини та умови вчинення адміністративних правопорушень у сфері екологічної безпеки та деякі напрямки діяльності міліції щодо попередження їх вчинення.
The place of internal affairs agencies of Ukraine in the prophylaxis of ecological offences is researched. Reasons and terms of feasance of administrative crimes in the field of ecological safety and some directions of activity of militia in relation to prevent their feasance are analysed.
Исследовано место органов внутренних дел Украины в профилактике экологических правонарушений. Проанализированы причины и условия совершения административных правонарушений в сфере экологической безопасности и некоторые направления деятельности милиции относительно предупреждения их совершения.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, ecological safety, экологическая безопасность, органи внутрішніх справ, internal affairs agencies, органы внутренних дел, профілактика екологічних правопорушень, prevention of environmental crimes, профилактика экологических правонарушений

Бібліографічний опис

Книш, В. І. Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України / В. І. Книш // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 160-163.