Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 74-78

Анотація

Досліджено правові аспекти здійснення державного контролю над безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам, розглянуто особливості державного контролю за наданням відкритої інформації, розкрито проблемні питання щодо реалізації державного контролю у відповідній сфері.
The legal aspects of realization of state control over a direct granting of the open information to the citizens are researched, the features of state control after a granting of the open information are considered, the problem questions on realization of state control in this sphere are exposed.
Исследованы правовые аспекты осуществления государственного контроля над непосредственным предоставлением открытой информации гражданам, рассмотрены особенности государственного контроля за предоставлением открытой информации, раскрыты проблемные вопросы по реализации государственного контроля в данной сфере.

Опис

Ключові слова

доступ до інформації, access to information, доступ к информации, державний контроль, state control, государственный контроль, безпосереднє надання відкритої інформації, direct provision of open information, непосредственное предоставление открытой информации

Бібліографічний опис

Мельченко, В. І. Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам / В. І. Мельченко // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 74-78.