Метафоричні асоціативні карти як інструмент психокорекції та психопрофілактики посттравматичних стресових розладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 4(29). - С. 207-210

Анотація

В статті автор аналізує основні підходи та напрямки психопрофілактики та психотерапії посттравматичних стресових розладів та розкриває сутність застосування метафоричних асоціативних карт у подоланні наслідків травматичних подій.
In this article the author gives the analysis of the main approaches and vectors of psychщprophylaxis and psychotherapy of posttraumatic stress breakdown and reveals the essence of assoсiation cards method using in overcoming the consequences of traumatic events.
В статье автор анализирует основные подходы и направления психопрофилактики и психотерапии посттравматических стрессовых расстройств и раскрывает сущность использования метафорических ассоциативных карт в преодолении последствий травматических событий.

Опис

Ключові слова

посттравматичні стресові розлади, post-traumatic stress disorders, посттравматические стрессовые расстройства, метафоричні асоціативні карти, metaphorical associative maps, метафорические ассоциативные карты, психотерапія, psychotherapy, психотерапия, психопрофілактика, psychoprophylaxis, психопрофилактика

Бібліографічний опис

Мілорадова, Н. Е. Метафоричні асоціативні карти як інструмент психокорекції та психопрофілактики посттравматичних стресових розладів / Мілорадова Н. Е. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 4(29). - С. 207-210.