Пріоритетні напрями підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Scientific pedagogical internship «Legal education of the future : prospective and priority of scientific research» : Internship proceedings. November 27 – December 1, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing» – С. 167-170

Анотація

Виокремлено заходи, які будуть сприяти покращенню підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції. There are activities that will help improve the training of specialists for the units of the National Police. Выделены мероприятия, которые будут способствовать улучшению подготовки специалистов для подразделений Национальной полиции.

Опис

Шатрава С.О. Пріоритетні напрями підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України // Scientific pedagogical internship «Legal education of the future : prospective and priority of scientific research» : Internship proceedings. November 27 – December 1, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing» – С. 167-170

Ключові слова

Національна поліція, підготовка фахівців, публічно-сервісна діяльність, National police, training of specialists, public service activities, Национальная полиция, подготовка специалистов, публично-сервисная деятельность

Бібліографічний опис