Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я вагітних жінок у кризових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

World science: problems, prospects and innovations: The 4 th International scientific and practical conference (Toronto, Canada, December 23-25, 2020). - Toronto, 2020. - P. 345-349

Анотація

Обґрунтовано актуальність проблеми збереження психічного здоров’я вагітних жінок як однієї з задач перинатальної психології. Наведено дані щодо психічних станів вагітних та ставлення до вагітності в умовах загрози коронавірусу. Вказано на необхідність психологічного супроводу вагітності та пологів, особливо - у кризових умовах.
The relevance of the problem of maintaining the mental health of pregnant women as one of the tasks of perinatal psychology is substantiated. The data on the mental states of pregnant women and attitudes towards pregnancy under the threat of coronavirus. The need for psychological support during pregnancy and childbirth, especially in crisis conditions, is indicated.
Обоснована актуальность проблемы сохранения психического здоровья беременных женщин как одной из задач перинатальной психологии. Приведены данные о психических состояниях беременных и отношении к беременности в условиях угрозы коронавируса. Указано на необходимость психологического сопровождения беременности и родов, особенно в кризисных условиях.

Опис

Ключові слова

психічне здоров’я, вагітність, кризові умови, психологічний супровід, перинатальна психологія, mental health, pregnancy, crisis conditions, psychological support, perinatal psychology, психическое здоровье, беременность, кризисные условия, психологический сопровождение, перинатальная психология

Бібліографічний опис

Жданова, І. В. Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я вагітних жінок у кризових умовах / Жданова Ірина Вячеславівна, Малєєва Кристина Анатоліївна // World science: problems, prospects and innovations: The 4 th International scientific and practical conference (Toronto, Canada, December 23-25, 2020). - Toronto, 2020. - P. 345-349.