Психологічний стан здобувачів вищої освіти під час воєнних дій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). – Чернігів, 2023. – С. 231-233

Анотація

Зазначено, що під час війни в Україні здобувачі вищої освіти можуть переживати психологічний стрес, що впливає на навчальний процес та здоров'я. Розглянуті основні причини психологічного дискомфорту серед здобувачів вищої освіти під час воєнних дій в Україні, такі як небезпека для життя та здоров'я, страх, тривога та постійний стрес. Проаналізовані наслідки цього стресу.
It is noted that during the war in Ukraine, students of higher education may experience psychological stress, which affects the educational process and health. The main causes of psychological discomfort among students of higher education during military operations in Ukraine, such as danger to life and health, fear, anxiety and constant stress, are considered. The consequences of this stress are analyzed.
Отмечено, что во время войны в Украине соискатели высшего образования могут испытывать психологический стресс, влияющий на учебный процесс и здоровье. Рассмотрены основные причины психологического дискомфорта среди соискателей высшего образования во время военных действий в Украине, такие как опасность для жизни и здоровья, страх, тревога и постоянный стресс. Проанализированы последствия этого стресса.

Опис

Зінченко Д. А. Психологічний стан здобувачів вищої освіти під час воєнних дій в Україні / Зінченко Д. А. // Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.) / Міністерство юстиції України, Академія державної пенітенціарної служби. – Чернігів, 2023. – С. 231-233.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, здобувачі вищої освіти, students of higher education, студенти, соискатели высшего образования, війна, война, war, переживання стресу, стрес, stress

Бібліографічний опис