Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 249 - 253

Анотація

Розглянуте питання про характер парламентського (депутатського) мандата , яке є одним із ключових у проблематиці парламентаризму, оскільки від нього залежить не тільки статус депутата й організація депутатської діяльності, але й розвиток представницьких установ у державі в цілому. Рассмотрен вопрос о характере парламентского (депутатского) мандата, который является одним из ключевых в проблематике парламентаризма, поскольку от него зависит не только статус депутата и организация депутатской деятельности, но и развитие представительных учреждений в государстве в целом. The question of the nature of the parliamentary (deputy) mandate is considered, which is one of the key issues of parliamentarism, as it depends not only on the status of the deputy and the organization of parliamentary activities, but also the development of representative institutions in the country as a whole.

Опис

Радченко,О. І. Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата / О. І. Радченко // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 249 - 253

Ключові слова

депутат, депутат, депутатська діяльність, депутатская деятельность, депутатський мандат, депутатский мандат, депутатські повноваження, депутатские полномочия, парламентарій, парламентарий

Бібліографічний опис