Робота с внутрішньою громадскістю як складова паблік рілейшнз в ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 439-443

Анотація

Розглянуто роботу с внутрішньою громадскістю. Працівники ОВС виступають у ролі посередника, через якого населення одержує значний обсяг інформації про міліцію і на основі поведінки якого формує своє ставлення до неї. Work with the internal public is considered. Police officers act as an intermediary, through which the population receives a significant amount of information about the police and on the basis of whose behavior forms their attitude to it. Рассмотрена работа с внутренней общественностью. Работники ОВД выступают в роли посредника, через которого население получает значительный объем информации о милиции и на основе поведения которого формирует свое отношение к ней.

Опис

Болотова, В. О. Робота с внутрішньою громадскістю як складова паблік рілейшнз в ОВС / В. О. Болотова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 439-443.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, внутрішня громадськість, внутренняя общественность, internal public, працівник, работник, employee, паблік рілейшнз, паблик рилейшнз, public relations

Бібліографічний опис