Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 10-14

Анотація

Надано характеристику суб’єктам порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. The characteristics of the subjects of violation of the order of economic and banking activities are given. Охарактеризованы субъекты нарушения порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью.

Опис

Лантінов, Я. О. Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю / Я. О. Лантінов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 10-14.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, суб'єкт злочину, субъект преступления, subject of the crime, порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью, violation of the order of economic and banking activities, законодавство, законодательство, legislation, ліцензування, лицензирование, licensing

Бібліографічний опис