Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 107-114

Анотація

Порушено дискусійне питання розробки тактики дій судді, що в умовах переходу до змагального процесу фактично виключений із числа суб’єктів криміналістичної тактики. Обґрунтовано необхідність використання судом криміналістичної тактики й подано поняття тактики судового слідства, що вказує на основні її цілі й завдання. Поднят дискуссионный вопрос разработки тактики действий судьи, который в условиях перехода к состязательному процессу фактически исключен из числа субъектов криминалистической тактики. Обоснована необходимость использования судом криминалистической тактики и дается понятие тактики судебного следствия, которое указывает на основные ее цели и задачи. An issue on elaboration of judge’s tactics actions who is in fact excluded from the subjects of forensic tactics in the conditions of transition to adversary proceeding is researched. Necessity of forensic tactics usage by the court is grounded. The notion to the tactics of judicial investigation which points to its main aims and tasks is given.

Опис

Мирошниченко, Ю. М. Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики / Ю. М. Мирошниченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 107-114

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична тактика, криминалистическая тактика, criminalistic characteristics, судовий розгляд кримінальних справ, судебное рассмотрение уголовных дел, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика

Бібліографічний опис