Робота підрозділів правового забезпечення ГУНП з питань обчислення вислуги років для поліцейських : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Метою науково-методичних рекомендацій є роз’яснення порядку роботи підрозділів правового забезпечення ГУНП з питань обчислення вислуги років для поліцейських.
The method of scientific and methodological recommendations is to clarify the procedure for the work of the legal security of the State Directorate of Public Administration for the calculation of service for police officers.
Методом научно-методических рекомендаций является разъяснение порядка работы подведомственных органов ГУНП по питанию, составлению рекомендаций для полицейских.

Опис

Ключові слова

Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Національна поліція України, Україна, поліцейські, вислуга років, National Police of Ukraine, service of the rocks

Бібліографічний опис

Робота підрозділів правового забезпечення ГУНП з питань обчислення вислуги років для поліцейських : наук.-метод. рекомен. / С. О. Шатрава, О. В. Джафарова, О. М. Галкіна та ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 25 с.