Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343

Анотація

Аналізуються питання нормативно-правового забезпечення службово-трудових відносин державних службовців . Анализируются вопросы нормативно-правового обеспечения служебно-трудовых отношений государственных служащих. The issues of normative-legal provision of official-labor relations of civil servants are analyzed.

Опис

Греков, І. П. Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід / І. П. Греков // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343

Ключові слова

державна служба, государственная служба, державний службовець, государственный служащий, суспільні відносини, общественные отношения, державні органи, государственные органы, посадові особи, должностные лица

Бібліографічний опис