Особливості вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 246-252

Анотація

Сформульовано поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України, уточнено його види, охарактеризовано правовий статус вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю, визначено їх особливості як об’єкта державного контролю. Сформулировано понятие государственного контроля за деятельностью высших учебных заведений Украины, уточнены его виды, охарактеризован правовой статус высших учебных заведений Украины как объекта государственного контроля, определены их особенности как объекта государственного контроля. The notion of state control after Ukrainian higher educational establishments’activity is formulated. Its kinds are specified. Legal status of higher educational establishments of Ukraine as an object of state control is characterized. Their peculiarities as an object of state control are determined.

Опис

Опацький, В. І. Особливості вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю / В. І. Опацький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 246-252

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, державний контроль, вищі навчальні заклади, государственный контроль, высшие учебные заведения, state control, higher educational establishments

Бібліографічний опис