Базові характеристики професіогенезу фахівця-правоохоронця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research=Американський журнал фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень. – 2018. – № 2 (9). – С. 53-60
Abstract
Автором розглянуто базові характеристики професіогенезу фахівця-правоохоронця, до складу яких віднесено: операційні, динамічні та змістовні. Операційні характеристики розкривають професіогенез з боку аналізу змісту процесу формування психологічної системи діяльності. Динамічні описують професійну динаміку в різних координатах, результатом якого є досягнення високого рівня професіоналізму, який забезпечує професійну ідентичність. Змістовні розкривають сутність професіогенезу через виокремлення істотних ознак підготовки фахівця, дослідження особливостей професійної Я-концепції, індивідуально-типологічних характеристик, професійних знань вмінь та навичок та їх застосування в професійному просторі. The author analysed basic features of the professional development of the law enforcement officers. The following groups of characteristics were identified: operational, dynamic and content-based characteristics. Operational characteristics consider professional development from the point of view of psychological system shaping. Dynamic characteristics describe professional dynamics in different dimensions. The result of this approach is a high level professionalism which ensures the professional identity. Content-based characteristics describe the features of professional development through important characteristics of the professional, studying the features of self-attitude individual characteristics, professional knowledge and skills and how they can be applied in the professional environment.
Description
Мілорадова Н. Е. Базові характеристики професіогенезу фахівця-правоохоронця // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research=Американський журнал фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень. - 2018. - № 2 (9). - С. 53–60.
Keywords
базові характеристики, професіогенез, правоохоронці, операційні характеристики, динамічні характеристики, змістовні характеристики, basic features, professional development, law enforcement officers, operational characteristics, content characteristics
Citation