Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338.

Анотація

Розглянуто зміст депозитних ресурсів комерційних банків України, які впливають на їх конкурентоспроможність і тактику формування власного капіталу. Сформулювано визначення поняття «депозитні ресурси». Рассмотрено содержание депозитных ресурсов коммерческих банков Украины, которые влияют на их конкурентоспособность и тактику формирования собственного капитала. Сформулировано определение понятия «депозитные ресурсы». The content of deposit resources of commercial banks of Ukraine, which influence their competitiveness and tactics of formation of equity capital, is considered. The definition of the term "deposit resources" is formulated.

Опис

Спіжов, В. В. Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку / В. В. Спіжов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комерційні банки, коммерческие банки, commercial banks, депозитні вклади, депозитные вклады, deposits, депозитные ресурсы, дипозитні ресурси, банки, cans, строкові вклади, term deposits, срочные вклады, депозити, депозиты, вклады, вклади, deposits, ощадні вклади, сберегательные вклады, savings deposits

Бібліографічний опис