Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-11-19

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУРЕ, 2020. - 189 с.

Анотація

Надано матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України".
Materials of the XIV All-Ukrainian scientific-practical conference "National liberation struggle and formation and preservation of the statehood of Ukraine" are provided.
Приведены материалы XIV Всеукраинской научно-практической конференции «Национально-освободительная борьба, становление и сохранение государственности Украины».

Опис

Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України: ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 листоп. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУРЕ, 2020. - 189 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, національна незалежність, національно-визвольна боротьба, державність України

Бібліографічний опис

Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України : зб. матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 19–20 листопада 2020 р. Харків : ХНУРЕ, 2020. 189 с.

Зібрання