Профорієнтаційна робота в органах державної служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 282-287

Анотація

Розглянуто підходи науковців щодо місця профорієнтаційної роботи у формування якісного складу державних службовців. The approaches of scientists to the place of vocational guidance in the formation of a qualitative composition of civil servants are considered. Рассмотрены подходы ученых о месте профориентационной работы в формирование качественного состава государственных служащих.

Опис

Іншин, М. І. Профорієнтаційна робота в органах державної служби України / М. І. Іншин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 282-287.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державна служба, государственная служба, state service, професійна орієнтація, профессиональная ориентация, professional orientation, кадровий резерв, кадровый резерв, personnel reserve

Бібліографічний опис