Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 255-258

Анотація

Досліджено інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні особливості злочинців, які з великою часткою вірогідності дозволяють спрогнозувати типові форми їх поведінки у життєвих ситуаціях, зокрема криміногенного типу.
The results of the research of intellectual, emotional and volitional, communication particularities of criminals, which allow to prognose with greater part of probability their typical forms of the behaviour in life situations, and criminal type in particular, are represented.
Представлены результаты изучения интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных особенностей преступников, которые с большей долей вероятности позволяют прогнозировать их типичные формы поведения в жизненных ситуациях, в частности криминогенного типа.

Опис

Ключові слова

психологічна характеристика, psychological characteristic, психологическая характеристика, особа злочинця, person of the criminal, личность преступника, злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу, crimes in the field of fuel and energy complex, преступления в сфере топливно-энергетического комплекса

Бібліографічний опис

Шевченко, Л. О. Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України / Л. О. Шевченко // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 255-258.