Теплова енергія як об’єкт цивільних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 274-276

Анотація

Розглянуто різні концепції вчених, положення нормативно-правових актів з питання приналежності теплової енергії до об’єктів цивільних прав.
Different conceptions of scientists, positions of legal acts are considered on the question of belonging of thermal energy to the objects of civil rights.
Рассмотрены различные концепции ученых, положения нормативно-правовых актов по вопросу принадлежности тепловой энергии к объектам гражданских прав.

Опис

Ключові слова

теплова енергія, thermal energy, тепловая энергия, об’єкт цивільних прав, object of civil rights, объект гражданских прав, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис

Топоркова, М. М. Теплова енергія як об’єкт цивільних прав / М. М. Топоркова // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 274-276.