Психоемоційний стан дітей в умовах військової агресії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23 черв. 2022 р.). – Одеса : Вид-во «Юридика», 2023. – С. 237-239

Анотація

Актуальним постає питання дослідження психічного стану дітей, які живуть в умовах воєнної агресії. Саме у цієї категорії громадян країна агресор не тільки відбирає повноцінне дитинство, але й вносить корективи щодо психічного розвитку та можливості отримання травматичного досвіду, який може впливати на подальше становлення у дорослому житті.
The issue of researching the mental state of children living in conditions of military aggression becomes relevant. It is in this category of citizens that the aggressor country not only takes away a full-fledged childhood, but also makes corrections in terms of mental development and the possibility of receiving a traumatic experience that can affect further development in adult life.
Актуальным является вопрос исследования психического состояния детей, живущих в условиях военной агрессии. Именно у этой категории граждан страна агрессор не только отбирает полноценное детство, но и вносит коррективы психического развития и возможности получения травматического опыта, который может влиять на дальнейшее становление во взрослой жизни.

Опис

Ключові слова

Україна, психологія, діти, військова агресія, психічний стан дітей, Ukraine, military aggression, mental state, children, Украина, дети, военная агрессия, психическое состояние

Бібліографічний опис

Сашуріна, О. Ю. Психоемоційний стан дітей в умовах військової агресії / О. Ю. Сашуріна // Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23 черв. 2022 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Вид-во «Юридика», 2023. – С. 237-239.