Складові професійної підготовки дільничного офіцера щодо припинення насильства в сім’ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 193-195

Анотація

Розглянуто основні складові професійної підготовки дільничного офіцера щодо припинення насильства в сім’ї. Визначено умови професійного розвитку майбутніх правоохоронців та проаналізовано основні фактори, що впливають на процес професійного становлення майбутніх дільничних у вищому навчальному закладі.
The main components of the precinct officer's professional training to stop domestic violence are considered. The conditions of professional development of future law enforcement officers were determined and the main factors affecting the process of professional development of future precinct officers in a higher educational institution were analyzed.
Рассмотрены основные составляющие профессиональной подготовки участкового офицера по прекращению насилия в семье. Определены условия профессионального развития будущих правоохранителей и проанализированы основные факторы, влияющие на процесс профессионального становления будущих участков в высшем учебном заведении.

Опис

Джагупов, Г. В. Складові професійної підготовки дільничного офіцера щодо припинення насильства в сім’ї / Григорій Володимирович Джагупов // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 193-195.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, дільничний офіцер поліції, district police officer, участковый офицер полиции, припинення насильства в сім’ї, ending domestic violence, прекращение насилия в семье

Бібліографічний опис