Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 570–574

Анотація

Зроблено порівняльний аналіз сутнісних характеристик категорії «національна безпека». Обґрунтовано концептуальний підхід щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони.
The comparative analysis of descriptions of essences of categories «national security» is done. Conceptual approach to determination of national security as criminal law guard object substantiated.
Выполнен сравнительный анализ сущностных характеристик категории «национальная безопасность». Обоснован концептуальный подход относительно определения национальной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны.

Опис

Лантінов, Я. О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони [Електронний ресурс] / Я. О. Лантінов // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 570–574. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 1/11ljokpo.pdf.
Лантінов Я. О. "Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони." Форум права 1 (2011): 570-574.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, національна безпека, кримінально-правова охорона, национальная безопасность, уголовно-правовая охрана, national security, criminal and legal protection

Бібліографічний опис