Види позовів про захист прав споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 363-367

Анотація

Розглянуто предмет доказування позовів про захист прав споживачів, способи, класифікація та сутність захисту.
The subject averment claims about protection of rights of consumers, ways, classification and essence of protection is considered.
Рассмотрен предмет доказывания исков о защите прав потребителей, способы, классификация и сущность защиты.

Опис

Рябченко, Ю.Ю. Види позовів про захист прав споживачів [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 363-367. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2008-1/08rjjzpc.pdf.
Рябченко Ю. Ю. "Види позовів про захист прав споживачів." Форум права 1 (2008): 363-367.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, захист прав споживачів, защита прав потребителей, доказування, доказывание

Бібліографічний опис