Забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 284–287
Abstract
У тезах доповіді автор обґрунтовує необхідність забезпечити підготовку фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю, передбачивши в Законі «Про вищу освіту» виключення для відомчих вищих навчальних закладів, що дозволить готувати фахівців з вищою освітою за двома спеціальностями.
В тезисах доклада автор обосновывает необходимость обеспечить подготовку специалистов для подразделений по борьбе с киберпреступностью, предусмотрев в Законе «О высшем образовании» исключения для ведомственных высших учебных заведений, которые позволят готовить специалистов с высшим образованием по двум специальностям.
Description
Пашнєв, Д. В. Забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю / Дмитро Валентинович Пашнєв // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 284–287.
Keywords
кіберзлочинність, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади, высшие учебные заведения, higher educational establishments, підрозділи боротьби з кіберзлочинністю, подразделения борьбы с киберпреступностью, cybercrime combating divisions, иберпреступность, cybercrime
Citation