Деякі проблемні аспекти підготовки судових експертів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 142-144
Abstract
Запропоновано доповнити Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальністю 264 «Судово-експертна діяльність». Такий крок дозволить надати поштовх до розроблення та запровадження освітніх програм, орієнтованих на підготовку судових експертів у закладах вищої освіти, в тому числі з використанням передового досвіду в цій сфері провідних зарубіжних університетів.
It is proposed to supplement the List of fields of knowledge and specialties for which higher education applicants are trained with specialty 264 "Forensic expert activity". Such a step will give an impetus to the development and introduction of educational programs focused on the training of forensic experts in institutions of higher education, including using the best experience in this field of leading foreign universities.
Предложено дополнить Список отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, специальностью 264 «Судебно-экспертная деятельность». Такой шаг позволит дать толчок к разработке и внедрению образовательных программ, ориентированных на подготовку судебных экспертов в высших учебных заведениях, в том числе с использованием передового опыта в этой сфере ведущих зарубежных университетов.
Description
Степанюк, Р. Л. Деякі проблемні аспекти підготовки судових експертів в Україні / Руслан Леонтійович Степанюк, Василь Васильович Кікінчук // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 142-144.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, заклади вищої освіти, institutions of higher education, заведения высшего образования, підготовка судових експертів, training of forensic experts, подготовка судебных экспертов, судово-експертна діяльність, forensic expert activity, судебно-экспертная деятельность
Citation